de en

Trådene

I hvert menneskes fond
Af ugenkendte instinkter
Ligger tråde som fører tilbage
Til selve livets undfangelse

Alt levende har tråde
Til dette første glimt af liv

Nogle få af disse tråde
Er menneskets alene
Men de fleste deler vi med dyr
Og nogle med planter

Jo tættere på det første liv
Jo færre tråde
Og det allerførste stykke
Er kun en enkelt tråd

Jeg prøver at følge trådene
At genkende instinkterne
Og deres indflydelse
I vores liv
Og vores handlinger

At fornemme
Hvordan disse tråde udviklede sig
For at beskytte og videregive
Det liv der bar dem

I urtiden
Skød bjergkæder op gennem havet
Og gennem langsom nedbrydning
Opstod leret

Igennem leret søger jeg
At give udtryk for det
Der tegner sig
I den dunkle modstræbende
Genkendelse